Livres

 

Nous montrer les livres suivants (cliquez sur l'auteur ou le titre) :

 
1.

1539

Robert Estienne Alphabetum Hebraicum
 
2.
1539 Tomasso de Vio Commentarii illustres planeq(ue) insignes in Quinque Mosaicos Libros
 
3.
1574 Marcus van Vaernewijck Historie van Belgis
 
4.
1583 Phillip Stubbes / John Payne Collier Miscellaneous Tracts - The Anatomie of Abuses
 
5.
1602 Hugh Broughton Concentus Scripturae
 
6.
1609   Dissertatio elegans... Pacificatione Foederatum Provinciarum cum Rege Hispania
7.
1620 Andrea Helvigio Origenes dictionum Germanicarum
8.
1622 George Wither Juvinilia - A Collection of Poems
9.
1624 Artus Vigelii Deliciarum gamicarum aureolus varia
10.
1630 Constantijn L'Empereur Talmudis Babylonici
11.
1634

Jan Janszoon Starter

Friesche Lusthof
12.
1636 Charles Butler The Principles of Musik in Singing and Setting
13.
1637 Réné Descartes Discours de la Méthode
14.
1642 Simeon Ash The Best Refuge for the Most Oppressed
 
15.
1644 Alexander Henderson A Sermon Preached to the Honourable House of Commons
 
16.
1644 Jan van Mije De verholenste Verborgentheden van 't Catholijk Apostolijck Rooms Gheloof
 
17.
1644 John Bond Salvation in a mystery
18.
1644 Samuel Rutherford The Due Right of Presbyteries
 
19.
1645 Edward Reynoldes Israels Prayer In Time of Trouble
20.
1645 Thomas Shepard The Sound Beleever or a Treatise of Evangelicall Conversion

21.

1649 John Prideaux Fasciculus Controversiarum Theologicarum
22.
1653 Alexandro Rossaeo Virgili Evangelisantis Christiados
23.
1660 Johannes Wier Opera Omnia
24.
1661 Thomas Hall An Exposition
25.
1672 Otto Guericke Experimenta Nova Magdiburgica De Vacuo Spatio
26.
1677 Theophilus Gale The Court of the Gentiles
27.
1694 Richard Foxe A Commentary on the Five Books of Moses
28.
1698 Franciscus Van Heurck Psalterium Davidicum
29.
1702 Benjamin Tooke Letters of Sr. Francis Bacon
30.
1704 Petrus Cunaeus De Republyk der Hebreen
31.
1712 Coenraat Mel De Geopende Genadethroon...
32.
1715 Don Félix António de Alvarado La Liturgia Ynglesa - Church of England
33.
1725 Johann Georg Schelhorn Amoenitates Literaea
34.
1733 Frederik van Houten Geestelijke Gezangen en Gedigten
 
35.
1736 Gerrit Bouman

De Kleine Print-Bybel

36.
1736 Charles Rollin De la manière d'enseigner et d'étudier des Belles-Lettres
37.
1741 Samuel Wesley The History of the Old and New Testament in Verse
38.
1743 Coenraat Mel De Lust der Heiligen in Jehovah of Gebede-boek
39.
1746 John Milton Paradise lost
40.
1747 Jeremiah Seed Discourses on Several Important Subjects
41.
1752 Martinus Becanus Overeenstemming van het Oude met het Nieuwe Testament
42.
1756   Dictionaire Portatif, Historique, Géographique et Moral de la Bible
43.
1760 Emanuël van Meteren Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden...
44.
1767 - 1986 Christiaan Salomon Duijtsch Jehovah verheerlijkt door...
45.
1769 Isaac Watts The Psalms of David
 
46.
1770 Pierre Gosse Jr. Bibliothèque des Sciences et des Beaux Arts
47.
1770 Church of England The book of common prayer
48.
1771 Bernardus van Mourik Staatkundige Historie van Holland
49.
1776 Philip Doddridge Hymns founded in various texts in the Holy Scriptures
50.
1778 Friedrich Spellenberg Gesangbuch zum gebrauch der Evangelischen Brüdergemeinen
51.
1780 Jakob van Nuys Klinkenberg Onderwijs in den Godsdienst (Enseignement de la religion )
52.
1783 Augustin Calmet Dictionaire Historique, Critique, Chronologique, Géographique... de la Bible
53.
1787 Congregatie van St. Maurus Breviarium ad usum congregationis
54.
1789 J. A. de Chalmot Verzameling van Placaaten, Resolutien en andere Authentyke Stukken
55.
1797 Don Juan Joseph Herdeck Defensa de la Religion Christiana
56.
1804 Jens Michael Hertz Det Befriede Israel
 
57.
1805 Johann Jahn  Biblische Archaologie
58.
1805 Tot nut van 't Algemeen Nederduitsche Chrestomathie
 
59.
1814 Sylvanus Urban The Gentleman's Magazine
60.
1814 John H. Livingston The Psalms and Hymns... Dutch Reformed Church
61.
1824 Nicolaas Anslijn Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen
62.
1825   Boekzaal der Geleerde Wereld...
63.
1827 John Milton Doctrina Christiana
64.
1829 S. Converse The works of President Edwards
65.
1847 Ernst Willem Hengenstenberg The Christology of the Old Testament
66.
1853 Emmanuel Swedenborg La Vraie Religion Chrétienne
67.
1854 Theodorus Matthijs Looman Handboek der Bijbelverklaring voor Huisgezinnen
68.
1857 Johannes Hendricus van der Palm Bijbel voor de jeugd
69.
1859 Spitaels Jehova is mijn vertrouwen - Volledig gebedenboek voor Rooms-Katholijken
70.
1869 Karl August Dächsel Bijbelverklaring
71.
1875 Joannes Gerardus Heeres Bijbelse geschiedenis voor het Katholieke Nederlandsche volk
72.
1879 F.A. Robyns Nieuw leesboek voor Volksscholen
73.
1882 Carmen Sylva - koningin Elisabeth van Roemenië Jehovah
 
74.
1888 Dr. J. Schuster Bijbelse geschiedenis des Ouden en Nieuwen Testaments
75.
1888 Fernandus Joannes Petrus Gregorius Van Etten Beknopte Geschiedenis van het oude verbond
76.
1895   Traité de l'Ancien et du Nouveau Testament
77.
1898 Everardus Hendricus van Leeuwen Bijbelsche Godgeleerdheid
78.
1902 Evarist Bauwens Zuid en Noord
 
79.
1903 Jan Gerrit Boekenoogen De Godsdiensten der Wereld
80.
1903 Louis Couperus God en Goden
81.
1907 Gerhard Herman Johannes Wilhelm Jacobus Geesink Van 's Heeren Ordinantiën
82.
1908 Dr. Abraham Kuyper Nabij God te zijn
83.
1909 Georg Hermann Emil Dönges De opneming der Gemeente
84.
1912 Matthew Henry - Dr. H Bavinck Letterlijke en Practicale verklaring...
85.
1919 Petrus Potters Verklaring van den Katechismus der Nederlandse Bisdommen
86. 1920   Zondagmisboek
87. 1922 A.B. Routhier De Messias
88. 1929 Dr. Johannes Hermanus Gunning De Profetieën van Haggaï (les prophéties d’Haggaï)
89. 1931 Gerard Adrianus Aldus In het Land van den Bijbel
  90. 1947 Pater J.M. Leytens Hulde aan God en de heiligen
         

 

 

Haut de Page

 

 

en construction
en construction
en construction
en construction

 

© lenomdivin.info

- Avertissements -